QUẢN LÝ CON NGƯỜI

QUẢN LÝ CON NGƯỜI

QUẢN LÝ CON NGƯỜI

 • Liên hệ tư vấn: 0995 678 988

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc;
 • Các cấp quản lý chức năng: Trưởng / Phó phòng, ban, bộ phận của các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 • Những ai mong muốn nâng cao kỹ năng, hiểu và quản lý con người.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:

 • Nâng cao kỹ năng quản lý con người;
 • Nắm vững những tư duy và triết lý mới nhất về quản lý con người;
 • Nắm vững công cụ và phương pháp cần thiết liên quan đến quản lý con người;
 • Biết cách quản lý và làm việc hiệu quả với tất cả những nhân viên, kể cả những người khó chịu hoặc giỏi hơn mình…

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I: Tư duy và triết lý cơ bản về quản lý con người

 • Suy nghĩ về quản lý con người:
 • Cách thức làm cho người khác muốn làm những gì mà họ phải làm;
 • Những thách thức cụ thể mà bạn gặp phải khi động viên người khác trong tổ chức của bạn (công ty bạn hay bộ phận của bạn) trong thời đại ngày nay.
 • Cá nhân người quản lý:
 • Những năng lực, kỹ năng mà một người làm quản lý phải có;
 • Đạo đức người quản lý và hệ giá trị của tổ chức (công ty / bộ phận) mà họ quản lý;
 • Cá nhân người được quản lý:
 • Kiến thức, năng lực và thái độ của từng cá nhân và hệ giá trị của họ;
 • Tâm tư, tình cảm, mong muốn của từng cá nhân khi làm việc.

Phần II: Phương pháp và công cụ để quản lý con người hiệu quả

 • Đánh giá nhân viên:
 • Đánh giá năng lực;
 • Đánh giá thành tích;
 • Đánh giá thái độ.
 • Tạo động lực làm việc cho nhân viên:
 • Tạo động lực làm việc;
 • Lãnh đạo và dẫn dắt hiệu quả.
 • Sắp xếp và phát triển đội ngũ:
 • Bổ nhiệm / bố trí công việc;
 • Huấn luyện và phát triển nhân viên.
 • Giao tiếp với nhân viên:
 • Lắng nghe hiệu quả;
 • Phản hồi.
 • Giải quyết mâu thuẫn và xung đột giữa nhân viên.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------