NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG – MMM

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG – MMM

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG – MMM

  • Liên hệ tư vấn: 0995 678 988

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

–         Đội ngũ quản lý cấp trung (Middle Managers – MM) / Đội ngũ quản lý chức năng (Functional Managers – FM):

–         Các Giám đốc chức năng trong doanh nghiệp như: GĐ Tài chính, GĐ Nhân sự, GĐ Kinh doanh; GĐ Tiếp thị, GĐ Hành chính, GĐ Bán hàng,  GĐ Sản xuất, GĐ Kỹ thuật, GĐ Dự án, Kế Toán trưởng, GĐ IT, GĐ Công nghệ,…

–         Các Trưởng / Phó các Phòng, Ban, Bộ phận của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

–         Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc chức năng hay “Sếp” Trưởng, “Sếp” Phó của các Phòng, Ban, Bộ phận trong tương lai.

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

–         Chương trình sẽ chia sẻ với bạn “năng lực quản trị” của một MM là những năng lực gì và làm thế nào để nâng những năng lực này lên một tầm cao hơn;

–         Chương trình cũng góp phần quan trọng trong việc giúp bạn trở thành một MM chuyên nghiệp.

 MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này bạn có thể:

–         Hiểu được thế nào là một MM chuyên nghiệp (một MM giỏi);

–         Nắm vững các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể nâng cao năng lực quản trị của mình;

–         Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một MM/FM chuyên nghiệp.

NỘI DUNG

Phần I: Chân dung MM

–         Vị trí, vai trò, chức năng của MM;

–         Công việc của MM

–         Công tác chuyên môn (Quản trị chức năng);

–         Quản trị bộ phận

–         Năng lực quản trị của MM

–         Quản trị chiến lược (Chiến lược công ty, chiến lược bộ phận);

–         Quản trị đội ngũ (con người + hệ thống + văn hóa).

Phần II: Quản trị và triển khai chiến lược

–         Ý nghĩa và tâm quan trọng của hoài bão, sứ mệnh, chiến lược chung của doanh nghiệp;

–         Kế hoạch triển khai và phương pháp thực hiện chiến lược bộ phận (Chiến lược chức năng/ Functional Strategy);

–         Báo cáo thực hiện và các công cụ cần thiết

Phần III: Quản lý đội ngũ

–         Những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhân sự của đội ngũ: Hiểu nhân viên, Tuyển dụng, Bổ nhiệm, Điều chuyển, Sa thải

–         Đánh giá nhân viên:

–         Đánh giá năng lực;

–         Đánh giá thành tích;

–         Đánh giá thái độ.

–         Xây dựng hệ thống quản lý:

–         Xây dựng cơ cấu tổ chức của bộ phận;

–         Phân công phân nhiệm (Soạn quy chế & hoạt động của bộ phận, lập Bảng mô tả công việc cho từng nhân viên);

–         Phối kết hợp (giữa các nhân viên trong bộ phận và giữa các bộ phận trong công ty; giữa công ty với bên ngoài).

–         Lãnh đạo nhân viên

Phần IV: Văn hóa doanh nghiệp & Văn hóa bộ phận

–         Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc lĩnh hội và triển khai văn hóa doanh nghiệp cho đội ngũ nhân viên;

–         Xây dựng văn hóa bộ phận.

Phần V: Giới thiệu kỹ năng mềm bổ trợ

–         Giới thiệu nhóm kỹ năng mềm dành cho cấp quản lý;

–         Giới thiệu những nhóm kỹ năng mềm dành cho đặc thù công việc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------