GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

 • Liên hệ tư vấn: 0995 678 988

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Giám đốc Kinh doanh hay Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, Trưởng / Phó Phòng Kinh doanh, Trưởng / Phó Phòng Tiếp thị & Bán hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 • Các cấp quản lý bán hàng như: Giám đốc Bán hàng khu vực (ASM), Giám đốc Bán hàng vùng (RSM), Giám đốc Bán hàng toàn quốc (NSM) đang làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 • Những người có hoài vọng trở thành một “Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp” (CCO) trong tương lai.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình học này, Học viên có thể:

 • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Kinh doanh ngày nay;
 • Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị bán hàng của thế giới: một Giám đốc Kinh doanh không đơn thuần chỉ biết “quản trị việc bán hàng”, “quản trị đội ngũ nhân viên bán hàng” mà còn phải biết “quản trị khách hàng” của doanh nghiệp mình;
 • Hiểu được xu hướng mới trong lĩnh vực marketing của thế giới: xây dựng thương hiệu không có nghĩa là đánh bóng tên tuổi sản phẩm, triển khai các hoạt động truyền thông tốn kém và xôm tụ, mà “thương hiệu chính là hệ quả của những gì mà doanh nghiệp ấy đã, đang và sẽ làm, đồng thời truyền thông tốt những những điều đó cho xã hội”.
 • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CCO cần có như: biết cách xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, thực hiện hoạt động tiếp thị, quản trị công tác bán hàng, xây dựng hệ thống phân phối, quản lý hoạt động hậu mãi, chăm sóc khách hàng và quản lý hoạt động hỗ trợ thương mại;
 • Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý đội ngũ tiếp thị & bán hàng một cách hiệu quả hơn nhằm đạt được mục tiêu chiến lược kinh doanh của Bộ phận Kinh doanh và của toàn doanh nghiệp.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1.      Chân dung CCO

 • Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CCO
 • Năng lực, tố chất, kiến thức, kinh nghiệm cần có của một CCO
 • Con đường và điều kiện cần có để trở thành một CCO chuyên nghiệp

2.      Chiến lược Kinh doanh

 • Chiến lược công ty và Chiến lược kinh doanh
 • Hoạch định chiến lược kinh doanh
 • Triển khai thực hiện, kiểm soát và đánh giá chiến lược kinh doanh

3.       Xây dựng Bộ phận Kinh doanh

 • Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ phận kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp
 • Quy trình và các chính sách của bộ phận kinh doanh
 • KPI và Hệ thống báo cáo

4.      Thương hiệu và Tiếp thị dành cho CCO

 • Marketing và quản trị marketing
 • Thương hiệu và quản trị thương hiệu
 • Mối quan hệ giữa Marketing và bán hàng

5.      Dự báo Thị trường và Kế hoạch bán hàng

 • Thị phần và những giả định
 • Dự báo thị trường và doanh số bán hàng
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng
 • Quản trị kế hoạch bán hàng

6.      Chăm sóc khách hàng

 • Khách hàng – bạn hàng – đối tác
 • Văn hóa bán hàng và chăm sóc khách hàng
 • Chính sách hậu mãi

7.      Nguyên tắc Xây dựng Hệ thống phân phối

 • Hiểu về hệ thống phân phối (ngành hàng tiêu dùng, ngành hàng công nghiệp và dịch vụ)
 • Những nguyên tắc thiết yếu trong việc xây dựng hệ thống phân phối

8.      Hỗ trợ Thương mại

 • Những nguyên tắc cốt lõi trong hỗ trợ thương mại
 • Xây dựng chính sách hỗ trợ thương mại

9.      Quản lý Đội ngũ

 • “Con người Sales” và đội ngũ Sales
 • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ Sales

10. Huấn luyện và Đào tạo Bán hàng

 • Huấn luyện và đào tạo nhân viên trong môi trường kinh doanh hiện nay
 • Quy trình và những nguyên tắc quan trọng thực tế huấn luyện đào tạo nhân viên bán hàng
 • Đánh giá, phản hồi kết quả huấn luyện và đào tạo

11. Chuyên đề hội thảo

 • Đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia kinh doanh & Marketing hàng đầu trong nước và quốc tế

12. Quản trị cuộc đời

 • (Chỉ dành cho Học viên các Chương trình Giám đốc)

13. Thi tốt nghiệp chương trình

Lễ trao “Chứng Chỉ Tốt Nghiệp”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------