PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN, KÈM CẶP NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN, KÈM CẶP NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN, KÈM CẶP NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ

  • Liên hệ tư vấn: 0995 678 988

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Đối tượng tham dự chương trình đào tạo đặc biệt này, bao gồm:

–          Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp;

–          Đội ngũ quản lý cấp trung (giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các Phòng, Ban, Bộ phận);

–          Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này (chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên – những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp).

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:

–          Nắm được những nhận thức nền tảng về hoạt động đào tạo & huấn luyện nhân viên trong môi trường doanh nghiệp hiện nay;

–          Nắm được nguyên tắc & quy trình, công cụ & phương pháp để thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên một cách hiệu quả, phù hợp với môi trường kinh doanh hiện đại;

–          Biết cách phát huy năng lực tư duy sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên trong đội ngũ nhân sự thuộc cấp.

NỘI DUNG:

Phần I. Nhận thức nền tảng về đào tạo & huấn luyện nhân viên

–          Tầm quan trọng của việc cải thiện và phát triển năng lực nhân viên;

–          Vai trò, nhiệm vụ của nhà quản lý trong việc cải thiện và phát triển năng lực nhân viên;

–          Các hoạt động quan trọng trong việc cải thiện và phát triển năng lực nhân viên;

–          Các yếu tố tác động đến sự thành công trong việc cải thiện và phát triển năng lực nhân viên.

Phần II. Đào tạo nhân viên hiệu quả

–          Các nguyên tắc vàng trong đào tạo nhân viên;

–          Các hình thức đào tạo nhân viên hiệu quả;

–          Phân tích nhu cầu đào tạo trong đội ngũ nhân viên;

–          Phương pháp xây dựng một chương trình đào tạo;

–          Kỹ năng dẫn giảng và quản trị lớp học hiệu quả;

–          Phương pháp đánh giá kết quả sau đào tạo.

Phần III. Huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp

–          Nguyên tắc quan trọng trong huấn luyện nhân viên;

–          Quy trình và các mô hình huấn luyện nhân viên hiệu quả;

–          Công tác chuẩn bị trước khi huấn luyện;

–          Công tác phân tích & đánh giá năng lực nhân viên trong huấn luyện;

–          Phương pháp huấn luyện chủ động;

–          Đánh giá & phản hồi kết quả đánh giá trong huấn luyện.

Phần IV. Tư duy sáng tạo trong hoạt động đào tạo và huấn luyện nhân viên

–          Làm thế nào để cải tiến liên tục hiệu quả đào tạo & huấn luyện nhân viên trong đội ngũ?

–          Tư duy sáng tạo trong việc phát triển một đội ngũ giàu năng lực.

Phần V. Tổng kết chương trình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------