KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

  • Liên hệ tư vấn: 0995 678 988

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Giám đốc, thành viên HĐQT, Trợ lý, các cấp quản lý, giám sát.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  • Giải thích được khái niệm lãnh đạo. Mô tả được các tố chất của một nhà lãnh đạo. Xác định được các phong cách lãnh đạo thích hợp trong những tình huống khác nhau. Áp dụng được các kỹ năng lãnh đạo thiết yếu trong công việc.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

  • Các chuyên gia của SAM với những kinh nghiệm thực tiễn tại các nhà máy, xí nghiệp hàng đầu sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng hữu ích nhất.
  • Học viên sẽ được tham gia những bài tập cụ thể mà các chuyên gia đưa ra từ thực tiễn để học viên thực hành, vận dụng tại lớp giúp nâng cao kỹ năng, chuyên môn .
  • Học viên trao đổi, chia sẽ và đưa ra những thắc mắc để các chuyên gia hỗ trợ, giải đáp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------