LẦN ĐẦU LÀM “SẾP”

LẦN ĐẦU LÀM “SẾP”

LẦN ĐẦU LÀM “SẾP”

  • Liên hệ tư vấn: 0995 678 988

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Nhân viên chuẩn bị bổ nhiệm làm Quản lý. Nhân viên ứng tuyển các vị trí Quản lý. Các Nhà quản lý có kinh nghiệm mong muốn thấu hiểu nhân viên Quản lý mới của mình.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  • Hiểu được thế nào là Lãnh đạo và cách thức lãnh đạo nhân viên hiệu quả nhất. Trang bị cho những Nhà quản lý kiến thức và tâm lý để hoàn thiện kỹ năng quản lý của mình chuyên nghiệp hơn. Trang bị một số kỹ năng thiết yếu của Nhà quản lý..

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

  • Các chuyên gia của SAM với những kinh nghiệm thực tiễn tại các nhà máy, xí nghiệp hàng đầu sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng hữu ích nhất.
  • Học viên sẽ được tham gia những bài tập cụ thể mà các chuyên gia đưa ra từ thực tiễn để học viên thực hành, vận dụng tại lớp giúp nâng cao kỹ năng, chuyên môn .
  • Học viên trao đổi, chia sẽ và đưa ra những thắc mắc để các chuyên gia hỗ trợ, giải đáp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------