Contact Info
Ta Thi Phuoc Thanh
Chuyên gia
Phó tổng GĐ công ty công ty CP Phát triển nguồn lực Quốc tế - Giám đốc kinh doanh công ty May AD - Trưởng phòng nhân sự công ty VietAd - Chuyên gia giảng dạy Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng Bán hàng, Nhân sự, Kỹ năng mềm….