Contact Info
Phan Thanh Tung
Chuyên gia
Th.S Phan Thanh Tùng là chuyên gia đào tạo với nhiều năm kinh nghiệm về các chủ đề về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, kỹ năng làm việc nhóm… và là một nhà quản lý giàu kinh nghiệm cho nhiều công ty và tư vấn cấp cao cho các tổ chức, đơn vị.