Contact Info
Tran Thi Dieu Le
Chuyên gia
Giàu kinh nghiệm lĩnh vực đào tạo: am hiểu tường tận về Dịch vụ khách hàng của ngân hàng, có tư duy và nhiều tố chất dịch vụ khách hàng. Bà Trần Thị Diệu Lê có hơn 10 năm kinh nghiệm làm Quản lý. - Đảm trách các vị trí quản lý:Trưởng phòng KH VIP tại chi nhánh ngân hàng VIB Ba ĐÌnh, Hà Nội; Giám đốc dịch vụ KH tại CN Mỹ ĐÌnh- VIB, phụ trách chăm sóc KH VIP, phụ trách khiếu nại KH; Trưởng bộ phận đào tạo , Giảng viên đào tạo Chất lượng dịch vụ của VPBank.